• ¥ 5000.00

  zigbee 电子锁

     
    918人浏览/9人已经投标   智能家居   1649天前   上海/上海
 • ¥ 110.00

  遥控器

     
    1131人浏览/13人已经投标      1650天前   
 • ¥ 20000.00

  推杆电机控制系统

     
    2009人浏览/19人已经投标   医疗电子   1653天前   
 • ¥ 5000.00

  STM32L071 低功耗开关信号检测装置

     
  加急
    3767人浏览/8人已经投标   工业电子   1656天前   新疆/克拉玛依
 • ¥ 1000.00

  信号放大器产品升级及生产

     
    740人浏览/8人已经投标   工业电子   1657天前   上海/上海