• ¥ 5000.00

  zigbee 电子锁

     
    1071人浏览/9人已经投标   智能家居   2033天前   上海/上海
 • ¥ 110.00

  遥控器

     
    1279人浏览/13人已经投标      2034天前   
 • ¥ 20000.00

  推杆电机控制系统

     
    2206人浏览/19人已经投标   医疗电子   2036天前   
 • ¥ 5000.00

  STM32L071 低功耗开关信号检测装置

     
  加急
    4060人浏览/8人已经投标   工业电子   2040天前   新疆/克拉玛依
 • ¥ 1000.00

  信号放大器产品升级及生产

     
    897人浏览/8人已经投标   工业电子   2041天前   上海/上海