• ¥ 10000.00

  NB控制器

     
    971人浏览/10人已经投标   工业电子   1544天前   上海/上海
 • ¥ 5000.00

  RS485控制器

     
    1423人浏览/10人已经投标   通信广电   1544天前   上海/上海
 • ¥ 10000.00

  嵌入式开发

     
    3516人浏览/7人已经投标   工业电子   1545天前   江苏/南京
 • ¥ 2000.00

  产品电路设计加远距离低功耗433无线模块设计

     
    1510人浏览/18人已经投标   工业电子   1546天前   
 • ¥ 5000.00

  电路板开发

     
    1752人浏览/14人已经投标   工业电子   1549天前   辽宁/大连