• ¥ 10000.00

  pdf编辑器

     
    3957人浏览/3人已经投标   智能家居   1285天前   广西/桂林
 • ¥ 2000.00

  一款4USB口9V2A的充电头

     
    2785人浏览/2人已经投标   智能家居   1527天前   上海/上海
 • ¥ 10000.00

  智能穿戴产品外壳设计及结构设计

     
    4271人浏览/5人已经投标   智能家居   1688天前   四川/成都
 • ¥ 5000.00

  地磅接线盒

     
    1140人浏览/7人已经投标   工业电子   2015天前   浙江/金华
 • ¥ 100.00

  R语言转JAVA代码

     
    988人浏览/2人已经投标   通信广电   2025天前   湖北/武汉