• ¥ 50000.00

  RK3308驱动开发

     
    2234人浏览/3人已经投标   智能家居   159天前   广东/深圳
 • ¥ 20000.00

  增加蓝牙通讯

     
    1913人浏览/6人已经投标   工业电子   166天前   山东/青岛
 • ¥ 15000.00

  电子墨水屏显示的设计

     
    1325人浏览/6人已经投标   游戏玩具   180天前   广东/深圳
 • ¥ 10000.00

  传感器及接收器板开发

     
    1602人浏览/13人已经投标   智能家居   193天前   北京/北京
 • ¥ 10000.00

  硬件设计开发

     
    1817人浏览/5人已经投标   工业电子   305天前   江苏/苏州