• ¥ 1000.00

  PCB制板+元器件采购+焊接

     
    3452人浏览/36人已经投标   工业电子   2341天前   甘肃/兰州
 • ¥ 60000.00

  标识监测系统开发

     
  加急
    1925人浏览/13人已经投标   工业电子   2341天前   上海/上海
 • ¥ 20000.00

  智能灯具开发

     
    1924人浏览/8人已经投标   工业电子   2342天前   
 • ¥ 20000.00

  基于FPGA的脉冲发生器开发

     
    1383人浏览/8人已经投标      2344天前   北京
 • ¥ 15000.00

  检测设备开关

     
    1827人浏览/18人已经投标   通信广电   2345天前