• ¥ 110000.00

  FPGA电路开发

     
    3055人浏览/24人已经投标      2537天前   四川/成都
 • ¥ 100000.00

  数据采集系统

     
    2383人浏览/24人已经投标   工业电子   2568天前   山东/济南
 • ¥ 100000.00

  一个 摄像机 RAW格式,4K ,插拔式 固态硬盘为存储介质。

     
    1376人浏览/6人已经投标      2606天前   安徽/合肥
 • ¥ 300000.00

  第三代信号盒需求

     
    5294人浏览/8人已经投标   智能家居   2732天前   广东/深圳
 • ¥ 100000.00

  动态令牌硬件解决方案

     
    1393人浏览/5人已经投标   消费电子   2760天前   四川/成都